Zapraszamy na walne zebranie członków GTT

Walne zebranie członków Głogowskiego Towarzystwa Tenisowego odbędzie się 11.04.2024 r. o godzinie 18.30 w Barze Kibica – przy ulicy Wita Stwosza 1 .

PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

Walne zebranie członków zwołane zostało na podstawie §28  statutu  GTT – „Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej  jeden raz w roku, nie później niż do 30 czerwca każdego roku”

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.

– Sprawdzenie listy obecności.

– Sprawdzenie kworum.

– Zebranie składek członkowskich.

 1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GTT ZA OSTATNI ROK 2023
 2. PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2023.
 3. SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ.
 4. GŁOSOWANIE  NAD UCHWAŁĄ W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.
 5. GŁOSOWANIE NAD UDZIELENIEM ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU.
 6. OMÓWIENIE PLANU DZIAŁALNOŚCI GTT NA 2024 ROK. KALENDARZ TURNIEJOWY na 2024
 7. DYSKUSJA.
 8. SPRAWY RÓŻNE.
 9. ZAMKNIĘCIE OBRAD.
 10. SPOTKANIE TOWARZYSKIE