Walne zebranie

Walne zebranie członków Głogowskiego Towarzystwa Tenisowego odbędzie się 11 maja o godzinie 18.00 w Barze Kibica – przy ulicy Wita Stwosza 1 .

 

PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

 

 

Walne zebranie członków zwołane zostało na podstawie §28  statutu  GTT – „Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej  jeden raz w roku, nie później niż do 30 czerwca każdego roku” –  na dzień 11.05.2018r.  godz. 18.00 w hali widowiskowo-sportowej Bar ,,Kibica’’

 

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.

 

– Sprawdzenie listy obecności.

– Sprawdzenie kworum.

– Zebranie składek członkowskich.

 

 1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GTT ZA OSTATNI ROK.

 

 1. PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017.

 

 1. SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ.

 

 1. GŁOSOWANIE  NAD UCHWAŁĄ W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

 

 1. GŁOSOWANIE NAD UDZIELENIEM ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU.

 

 1. OMÓWIENIE PLANU DZIAŁALNOŚCI GTT NA 2018 ROK. KALENDARZ TURNIEJOWY.

 

 1. DYSKUSJA.

 

 1. SPRAWY RÓŻNE.

 

 1. ZAMKNIĘCIE OBRAD.

 

 1. SPOTKANIE TOWARZYSKIE.