Walne zebranie członków GTT

Walne zebranie członków Głogowskiego Towarzystwa Tenisowego odbędzie się 17 kwietnia o godzinie 18.00 w hali widowiskowo – sportowej przy ulicy Wita Stwosza 1 o godzinie 18.00 w budynku piłki nożnej sala konferencyjna na przeciwko trzeciego kortu.

 

PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

 

 

Walne zebranie członków zwołane zostało na podstawie §28  statutu  GTT – „Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej  jeden raz w roku, nie później niż do 30 czerwca każdego roku” –  na dzień 17.04.2015r.  godz. 18.00 w hali widowiskowo-sportowej.

 

1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.

 

– Sprawdzenie listy obecności.

– Sprawdzenie kworum.

– Zebranie składek członkowskich.

 

2. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GTT ZA OSTATNI ROK.

 

3. PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015.

 

4. SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ.

 

5. GŁOSOWANIE  NAD UCHWAŁĄ W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

 

6. GŁOSOWANIE NAD UDZIELENIEM ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU.

 

7. OMÓWIENIE PLANU DZIAŁALNOŚCI GTT NA 2016 ROK. KALENDARZ TURNIEJOWY.

 

8. DYSKUSJA.

 

9. SPRAWY RÓŻNE.

 

10. ZAMKNIĘCIE OBRAD.

 

11. SPOTKANIE TOWARZYSKIE.