Walne zebranie

Walne zebranie członków Głogowskiego Towarzystwa Tenisowego odbędzie się 10.11.2020r.o godz.17.30 sala rozgrzewki w Hali Widowiskowo Sportowej ul. Wita Stwosza 1

Program Walnego Zebrania Członków

Walne zebranie członków zwołane zostało na podstawie §28  statutu  GTT – „Zwyczajne Walne Zebranie Członków”

  1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.

– Sprawdzenie listy obecności.

– Sprawdzenie kworum.

– Zebranie składek członkowskich.

  1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GTT ZA OSTATNI ROK 2019 r.
  2. PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019.
  3. SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ.
  4. GŁOSOWANIE NAD UCHWAŁĄ W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.
  5. GŁOSOWANIE NAD UDZIELENIEM ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU.
  6. OMÓWIENIE PLANU DZIAŁALNOŚCI GTT
  7. DYSKUSJA.
  8. SPRAWY RÓŻNE.
  9. ZAMKNIĘCIE OBRAD.