Sprawozdanie finansowe

Głogowskie Towarzystwo Tenisowe zamieszcza na stronie klubowej dla wszystkich chętnych sprawozdanie finansowe klubu za rok 2012. Wszystkie informacje finansowe są do pobrania w pliku PDF

 

 

 

Bilans GTT do pobrania w pliku PDF

 

Rachunek wyników GTT do pobrania w pliku PDF

 

Sprawozdanie finansowe GTT do pobrania w pliku PDF