Podsumowanie sezonu w MOK-u

W  MOK –u w dniu 02.12.2023 r spotkali się sympatycy tenisa na  Podsumowaniu Sezonu Tenisowego 2023 r.

 • Prezes GTT Andrzej Kulhawik przywitał Wszystkich gości przybyłych o raz przedstawił skład Zarządu GTT.
 • Wic-e Prezes Żmuda Mirosław przedstawił sprawozdanie za rok 2023.
 • Skarbnik GTT Tomasz Wojciechowski wyczytał osiągnięcia najlepszych zawodników GTT wyróżnieni otrzymali upominki.

1.Malczewski Kornel 

2. Nowakowska Nikola 

3.Kubacki Maciej

4.Maciejewski Michał 

5. Rak Tosia 

6.Malczewski Maksymilian 

7. Nadała Michał 

8.Hapke Alan

9.Stusiński Mateusz 

10. Szałek Mateusz 

 • Prezes GTT wręczył dla trzech najlepszych zawodników z Ligi ,,OPEN’’ i plus 50 puchary.                                                                                                 
 • 1 miejsce Klawiński Sławomir
 • 2 miejsce Zieliński Mariusz                                           
 • 3 miejsce Zabłocki Dariusz
 • 1 miejsce Czerwiec Andrzej 
 • 2 miejsce  Dziadulewicz Grzegorz                                   
 • 3 miejsce Kiedrowski Andrzej
 • Wręczono 36 legitymacji zawodnika dla nowych członków GTT .
 • Spotkanie zakończono na rozmowach przy słodkim poczęstunku.

 

Galeria zdjęć: