Mamy nowy zarząd i prezesa GTT

W piątek 22 kwietnia 2016 roku w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Wita Stwosza 1, odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Głogowskiego Towarzystwa Tenisowego. W zebraniu uczestniczyło 34 członków GTT. Po przedstawieniu sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego członkowie GTT przyjeli te dokumenty przy jednym głosie wstrzymującym sie i jednym przeciw. Następnie komisja rewizyjna przedstawiła swoją ocenę pracy GTT w 2015 roku.

Po podsumowaniu całorocznej pracy GTT członkowie uczestniczący w zebraniu , jednogłośnie udzielono absolutorium dla Zarządu Głogowskiego Towarzystwa Tenisowego.
W drugiej części zebrania , Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wybory nowego Prezesa, nowych Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Jedynym kandydatem na stanowisko prezesa był Juliusz Osomański. Kandyda wskazał były prezes Wiesław Ławrowski, który wytłumaczył zebranym powody swojej dymisji po 17 latach pracy w zarządzie w tym 8 lat na stanowisku Prezesa. W imieniu własnym poprosił głosujących o jednogłośne poparcie dla Pana Osomańskiego. Po podliczeniu głosów w/w jednogłośnie został wybrany Prezesem Głogowskiego Towarzystwa Tenisowego na czteroletnią kadencję.
Do wyborów na członków Zarządu GTT zgłosiło akces 15 osób , a zostało wybranych zgodnie ze statutem 11.
Mirosław Żmuda (Wiceprezes),Joanna Błażejewska (Sekretarz), Tomasz Wojcichowski (skarbnik), Ewelina Krzywańska, Damian Szczepanowski, Łukasz Białek, Ewelina Nadała, Arkadiusz Kaczor, Danuta Ławrowska, Sławomir Kubiak, Sławomir Klawiński.
Walne Zgromadzenie zakończyło się dyskusją na tematy  związane z tenisem ziemnym i zadaniami wybranego Zarządu GTT.
Pozdrawiam – były Prezes GTT Wiesław Ławrowski.