Klasa sportowa

Dzięki bardzo dobrej współpracy Głogowskiego Towarzystwa Tenisowego z urządem miasta Głogowa wszyscy zawodnicy, którzy trenują tenis ziemny mogą skorzystać z oferty gimnazjum nr 2 w Głogowie. Gimnazjum te posiada klasę sportową o profilu:

– tenis ziemny dziewczęta i chłopcy

Uczniowie klas sportowych mają 10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu, w tym 6 godzin zajęć szkoleniowych z tenisa ziemnego i 4 godziny wychowania fizycznego z podstawy programowej.

Aby dostać się do klasy sportowej należy przejść test sprawności fizycznej, posiadać zaświadczenie lekarskie, zezwalające na uczestnictwo w zajęciach klasy sportowej oraz mieć co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Podczas zajęć z zakresu tenisa ziemnego uczniowie nabywają umiejętności techniczne i taktyczne z tej dyscypliny sportu. Uczestniczą w meczach i turniejach pozwalających na doskonalenie swoich umiejętności. Szkoleniem grupy tenisistów zajmuje się trener Jarosław Blida.

Wszelkie dodatkowe pytania odnośnie funkcjonowania klasy sportowej można uzyskać od trenera Jarosława Blidy pod numerem telefonu 604-125-851