Zapisy do ligi tenisowej

Aktulanie trwają zapisy do Ligi Tenisowej 2019.
Wszystkich chętnych zapraszamy do dokonywania zapisów.
Zapisy przyjmowane są do 7 maja 2019 drogą mailową na adres gttglogow@gmail.com oraz telefoniczną pod nr tel. 500015535.
Serdecznie zapraszamy,
GTT Głogów

REGULAMIN
Głogowskiej Ligi Tenisa Ziemnego
w roku 2019
ORGANIZATOR
Głogowskie Towarzystwo Tenisowe ul. Wita Stwosza 1, 67-200 Głogów
UCZESTNICTWO
• W lidze mogą uczestniczyć osoby powyżej 18 roku życia. W przypadku byłych zawodników obowiązuje karencja – 5 lat.
• Uczestnicy biorą udział w lidze na własną odpowiedzialność.
• Organizator nie ubezpiecza uczestników.
• Organizator nie zapewnia obsługi sędziego. W przypadku takiej konieczności zawodnicy organizują sędziego we własnym zakresie.
TERMIN ROZGRYWEK
• Liga zostanie rozegrana w 3 edycjach:
– 1 edycja: od 13 maja do 23 czerwca 2019
– 2 edycja: 24 czerwca do 04 sierpnia 2019
– 3 edycja: 05 sierpnia do 15 września 2019
• Turniej MASTERS kończący sezon: termin zostanie podany do 31 sierpnia 2019
ZGŁOSZENIA
• Zapisy odbywają się drogą mailową na adres gttglogow@gmail.com lub telefonicznie pod nr telefonu 500015535 do dnia 7 maja 2019.
• Wpisowe w wysokości 50 zł należy wpłacić do 7 maja 2019
• Zgłoszenie oraz dokonanie wpłaty na podane konto oznacza zapoznanie się oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie www.gtt.glogow.pl.
• Sama wpłata nie jest równoznaczna z zapisaniem się do ligi. Musi ona zostać poprzedzona dokonaniem oficjalnego zgłoszenia drogą mailową bądź telefoniczną.
• Osoby, które nie wpłacą wpisowego nie zostaną zapisane do ligi.
SYSTEM ROZGRYWEK
• Rozgrywki odbywają się w dwóch kategoriach wiekowych:
– Panów :
• Open,
• 45+
– Pań:
• Open
• Zawodnicy zgłoszeni do ligi zostaną podzieleni na dwie grupy. O przydziale do grup decyduje miejsce zajęte w klasyfikacji generalnej w sezonie 2018, następnie kolejność zgłoszeń.
• Rozgrywki w poszczególnych grupach odbywać się będą w systemie ‘każdy z każdym’.
• W każdej lidze gra 6 zawodników. W przypadku dużego zainteresowania istnieje możliwość zwiększenia ilości zawodników w drugiej lidze.
• W sezonie odbędą się 3 edycje. Po każdej z nich trzech najwyżej notowanych zawodników drugiej ligi awansuje do pierwszej ligi natomiast trzech najniżej notowanych zawodników ligi pierwszej zalicza spadek do drugiej ligi.
• O klasyfikacji końcowej po zakończeniu wszystkich 3 edycji decyduje suma punktów uzyskanej po zakończeniu każdej z nich.
• Po zakończeniu sezonu 12 najlepszych zawodników ligi bierze udział w turnieju MASTERS.
• Wszystkie mecze rozgrywane będą w formule do trzech wygranych pełnych setów.
• W przypadku mniejszej liczby zawodników w poszczególnych ligach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek przed rozpoczęciem ligi.
TURNIEJ MASTERS
• W turnieju MASTERS czterech pierwszych zawodników zostaje rozstawionych zgodnie z miejscami zajmowanymi po fazie zasadniczej. Zawodnicy z miejsca 3 i 4 w drodze losowania przydzielani są do górnej bądź dolnej połówki.
• Zawodnicy z miejsc 1-4 w pierwszej rundzie mają wolny los.
• Wszystkie mecze rozgrywane są w formule dwóch pełnych setów z trzecim supertiebreakiem (tiebreak do 10 wygranych punktów z dwupunktową przewagą).
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły turnieju MASTERS.
UMAWIANIE TERMINÓW SPOTKAŃ
• Jeżeli z przyczyn niezależnych dla wywołanego do gry zawodnika proponowany termin spotkania jest niedogodny ma on obowiązek w terminie 7 dni od wywołania skontaktować się z zawodnikiem wywołującym i zaproponować inny termin.
• Każdy z zawodników jest zobowiązany do rozgrywania minimum 2 meczów w ciągu miesiąca (od 15 do 15 dnia miesiąca) oraz do bieżącego podawania wyników drogą mailową na adres gttglogow@gmail.com lub telefonicznie najpóźniej 48 godzin od rozegrania spotkania (każdego 15 dnia miesiąca nastąpi podsumowanie dotychczasowej fazy rozgrywek. W przypadku nie rozegrania w danym okresie minimalnej liczby spotkań przez zawodnika zostanie on ukarany karą punktową zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego regulaminu).
• Każdy z zawodników w trakcie trwania ligi ma prawo do jednorazowego zgłoszenia kontuzji lub czasowego zawieszenia udziału w lidze i poinformowania o tym organizatora. Pauza może trwać maksymalnie 30 dni. W tym okresie zawodnika nie obowiązują miesięczne limity spotkań. Jednak zawodnik po tym okresie zobowiązany jest do rozegrania wszystkich zaległych spotkań.
• Jeżeli kontuzja uniemożliwia zawodnikowi dalsze uczestnictwo w lidze, wyniki jego wcześniejszych meczów zostają anulowane.
PUNKTACJA
• Zwycięzca meczu otrzymuje:
• 6 punktów w przypadku wygranej 2:0,
• 5 punkty w przypadku wygranej 2:1,
• Przegrany w meczu otrzymuje:
• 3 punkt w przypadku przegranej 1:2,
• 2 punktów w przypadku przegranej 0:2
• W przypadku nie rozegrania meczu obaj zawodnicy otrzymują pięć punktów ujemnych.
• W przypadku nie rozegrania spotkania z winy jednego z zawodników, przegrany otrzymuje 0 punktów, natomiast jego rywal otrzymuje walkowera V/0: stosunek setów 2:0 oraz gemów 6:0, 6:0.
• Klasyfikacja w poszczególnych ligach:
• O klasyfikacji w ligach decyduje ilość zdobytych punktów ze wszystkich meczów,
• W przypadku równej ilości punktów u dwóch zawodników decyduje bezpośredni pojedynek, jeśli nie był rozegrany to bilans setów a następnie bilans gemów,
• W przypadku równej ilości punktów u kilku zawodników decyduje bezpośredni pojedynek, ale tylko, gdy jeden zawodnik pokonał pozostałych, jeśli nie ma takiego, to bilans setów i gemów
• Punktacja po zakończeniu każdej z edycji wygląda następująco:
1 Liga:
1 miejsce 100 pkt.
2 miejsce 97 pkt.
3 miejsce 95 pkt.
każde kolejne o 1 pkt. mniej
2. Liga:
1 miejsce 90 pkt.
2 miejsce 88 pkt.
każde kolejna o 1 pkt. mniej
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Zawodnicy, którzy nie rozegrali min. 50% meczów w każdej z edycji nie będą klasyfikowani.
• W przypadku kontuzji bądź zdarzeń losowych uniemożliwiających rozgrywania meczów zawodnik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie organizatora. W takim przypadku, wszystkim pozostałym zawodnikom z którymi mecz nie został rozegrany zostanie wpisany walkower V/0, 6/0 6/0 oraz otrzmają po 6 pkt. natomiast zgłaszający nie otrzyma żadnych punktów lecz rozegrane przez niego mecze zostaną sklasyfikowane.
• Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu oraz rozstrzyganie wszelkich sporów i kwestii w nim nieujętych należy do organizatora ligi.