Walne zebranie członków GTT

Walne zebranie członków Głogowskiego Towarzystwa Tenisowego odbędzie się 6.06.2019 (czwartek)  godz. 19.00 w ,,Barze Kibica „ przy ul. Wita Stwosza 1.

PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

Walne zebranie członków zwołane na podstawie &28 statutu GTT ,,Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej jeden raz w roku , nie póżniej niż do 30 czerwca każdego roku’’- na dzień 31.05.2019 r godz.18.00 w hali widowiskowo –sportowej Bar,, Kibica’’

  1. SPRAWY ORDANIZACYJNE

-Sprawdzenie listy obecności

– Sprawdzenie kworum

– Zebranie składek członkowskich

2.SPRAWOZDANIE  Z DZIAŁALNOŚCI GTT ZA OSTATNI ROK

  1. PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2018 r
  2. SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ.

5.GLOSOWANIE  NAD UCHWAŁĄ W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA FINASOWEGO.

  1. GŁOSOWANIE NAD UDZIELENIEM ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU .
  2. OMÓWIENIE PLANU DZIAŁALNOŚCI GTT NA 2019 ROK , KALENDARZ TURNIEJÓW.
  3. DYSKUSJA
  4. SPRAWY RÓŻNE

10. ZAMKNIĘCIE OBRAD.4.