Nowe wybory prezesa GTT

Andrzej Kulhawik   nowym  Prezes GTT  i  uzupełniony skład Zarządu ! Dnia 15.09.2017 r. odbyło się posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GTT, w którym uczestniczyło 40 członków. Przewodnim celem Zgromadzenia było odwołanie obecnego prezesa z powodu niedopełnienia czynności formalno- prawnych a powołanie nowego.  W  tajnym głosowaniu odwołano Tomasza Kiemonę.

Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wybór nowego Prezesa. Do wyborów zostały zgłoszone dwie kandydatury Andrzeja Kulhawika i Jarosława Blidy. W tajnym głosowaniu 33 głosy zdobył Andrzej Kulhawik i 5 głosów zdobył Jarosław Blida tym samym nowym prezesem Głogowskiego Towarzystwa Tenisowego został Andrzej Kulhawik. Serdecznie gratulujemy.

Kolejnym punktem zebrania było uzupełnienie składu Zarządu o nowych członków. W głosowaniu wybrano Jarosława Blidę i Macieja Kulhawika. Obecny skład Zarządu przedstawia się następująco :  Prezes – Andrzej Kulhawik, V-ce Prezes Mirosław Żmuda, Maciej Kulhawik, Jarosław Blida, Tomasz Wojciechowski, Ewelina Nadała,  Danuta Ławrowska , Damian Szczepanowski,, Arkadiusz Kaczor, Sławomir Klawiński.

Pozdrawiamy

Zarząd GTT