Nagrody Prezydenta przyznane

Najlepsi zwodnicy Głogowskiego Towarzystwa Tenisowego !!! odebrali w Teatrze z rąk Prezydenta Miasta Głogowa Rafaela Rokaszewicza podziękowania i gratulacje za osiągnięcia sportowe. Nadała Michał, Śmikiel Aron, Kubacki Maciej, Maciejewski Michał, Rak Tosia,

Stusiński Mateusz. Wyróżnieni trenerzy Blida Jarosław i Kulhawik Maciej.

Dziękujemy za ciężką i owocną pracę. Zarząd Klubu GTT.

Galeria zdjęć: