Podsumowanie sezonu

W dniu 26.11.2022 r. o godz.160.00 w Sali Konferencyjnej  w MOK Głogów  odbędzie  się Podsumowanie Sezonu Tenisowego GTT za rok
2022 r.
W programie :
– Sprawozdanie z działalności GTT za rok 2022 r.
– Wyróżnienie najlepszych zawodników GTT za 2022 r.
– Podsumowanie  Amatorskiej Ligi Tenisowej
– Podziękowanie Sponsorom i Sympatykom.
– Wręczenie Legitymacji nowym członkom GTT
– Poczęstunek dla Wszystkich.
Zapraszam w imieniu Zarządu GTT Prezes GTT Andrzej Kulhawik