Kalendarz turniejów organizowanych przez GTT

Nowy Kalendarz turniejów na 2021 r. organizowanych w Głogowie przez GTT

skan turniejów